Dotacje

Innowacje to klucz do rozwoju każdej branży. Dlatego też wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw, które chcą je wprowadzać jest tak ważne. Na szczęście istnieją różne formy dotacji, które mogą pomóc Ci w realizacji Twoich pomysłów.

Zaufali nam

Współpracujmy, ponieważ...

…w projektach dotacyjnych wspieramy tworzenie merytoryki - poszukujemy, opisujemy, optymalizujemy, konsultujemy

…motywują nas projekty, które sprawią iż ludzie i otoczenie naturalne pójdą w lepszym kierunku

…Twój projekt to nasza pełna uwaga i zaangażowanie wyznaczonego zespołu, nie jesteś jednym z kilku w kolejce

…czujemy Twój pomysł i razem nad nim pracujemy, wręcz utożsamiamy się z nim

…drążymy zagadnienie, do momentu gdy nie wyczerpiemy wszystkich możliwości

…zawsze szukamy obszarów do innowacyjności, nawet tam gdzie nikt ich nie dostrzegał lub przeoczył

Analiza możliwości dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych

Dla Partnerów zainteresowanych pozyskaniem dotacji przeprowadzamy niezobowiązującą analizę możliwości dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych. Doradzamy z jakich źródeł dofinansować plany inwestycyjne i jak je zoptymalizować dla planowanych działań.Zachęcamy do uzupełnienia formularza poniżej, skontaktujemy się z Państwem w terminie 14 dni od momentu, w którym otrzymamy Państwa kwestionariusz.

Przygotowanie dokumentacji dotacyjnej

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej- dokumentacja aplikacyjna składa się w większości przypadków z wniosku o dofinansowanie, analizy finansowej, biznes planu oraz załączników. Często występują dodatkowe dokumenty, zwłaszcza w przypadku projektów środowiskowych takie jak studium wykonalności czy ocena oddziaływania na środowisko.Na usługę przygotowania dokumentacji dotacyjnej składają się następujące czynności:

 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, analizy finansowej, biznes planu oraz załączników
 • oraz ewentualnych dokumentów dodatkowych takich jak studium wykonalności czy ocena oddziaływania na środowisko,
 • złożenie dokumentacji do właściwej instytucji i ew. uzupełnienia na etapie składania wnioskuo dofinansowanie,uzupełnienia do dokumentacji aplikacyjnej na etapie oceny formalnej,
 • uzupełnienia do dokumentacji aplikacyjnej na etapie oceny merytorycznej,
 • przygotowanie protestu i innych środków odwoławczych w przypadku niewłaściwej oceny formalnej i merytorycznej projektu,
 • przygotowanie dokumentów, wymaganych do podpisania umowy o dofinansowanie,
 • stały kontakt z Partnerem w trakcie procesu starania się o pozyskanie dotacji (monitorowanie statusu projektu w instytucji oceniającej, wsparcie doradcze w zakresie planowanej inwestycji ze środków zewnętrznych, inne).

Rozliczanie projektów

Po otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego kluczowe jest właściwe rozliczenie dotacji tj. w zgodności nie tylko z zasadami rachunkowości i zakładowymi dokumentami, regulującymi te kwestie, ale także
(a może i przede wszystkim) w zgodności z wytycznymi w zakresie przygotowania wniosków o płatność w ramach danego programu operacyjnego. Nasi specjaliści przeszkolą Państwa w zakresie właściwego rozliczania projektów unijnych i krajowych, a także rozliczą Państwa projekty.

Ekspertyzy

Nasi eksperci posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych, zarządzania projektami, rozwiązań środowiskowych, ekspertyz prawnych i technicznych (z zakresu metalurgii i odlewnictwa).

Szkolenia

 • Zarządzanie projektami,
 • klastry, powiązania kooperacyjne, transfer technologii,
 • przygotowanie projektu,
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,
 • rozliczanie projektów,
 • specjalistyczne środowiskowe,
 • prawne, w szczególności prawo cywilne, umów, gospodarcze, administracyjne

Współpracujemy ponieważ

Ceramic Collection

Blue Plate
$ 65.00 USD
White Potterys
$ 115.00 USD
Wine Pottery
$ 95.00 USD
White Cup
$ 55.00 USD
Red Platte
$ 115.00 USD
Wine Bowl
$ 115.00 USD
Gray Cup
$ 65.00 USD
Decor Plate
$ 65.00 USD
Mint Pottery
$ 75.00 USD
Set Of Potterys
$ 125.00 USD
Orange Ceramic
$ 55.00 USD
Dark Bowl
$ 115.00 USD
Square Pottery
$ 75.00 USD
Torquers Vaze
$ 95.00 USD
Black Pottery
$ 115.00 USD
Silver pottery
$ 100.00 USD
Mint Bowl
$ 115.00 USD
Gold & Black Pottery
$ 95.00 USD
Orange Plate
$ 65.00 USD
Red Ceramic
$ 45.00 USD
Product Collections
Let's Get In touch

Latest news

Latest news & New updates